Diensten, Referenties & Partners

Interim Management

Hereweg 68 B.V. biedt u voor bepaalde tijd een ervaren changemanager of HR-manager, die als onafhankelijke adviseur in uw organisatie wordt opgenomen bij verdergaande professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid.

Lees verder...
Organisatieadvies

Groei van een organisatie, een fusie, nieuwe producten en markten, een reorganisatie, een cultuuromslag zijn noodzakelijke veranderingen voor uw organisatie om bij te blijven, voort te bestaan en succes te hebben.

Lees verder...
Training

Onze trainingen worden in nauw overleg met u op maat ontwikkeld, waarbij uw praktijksituatie als uitgangspunt wordt genomen.

Lees verder...
Coaching

Bij het uitvoeren van het dagelijks werk als directeur, teamleider, docent of in een ondersteunende functie, is het van belang te reflecteren op eigen handelen, de positie in het team of de samenwerking en omgang met collega’s.

Lees verder...
Referenties

Hereweg 68 B.V. heeft ervaring opgebouwd in verschillende branches, waaronder MKB, Overheid, Gezondheidszorg, Onderwijs, Profit en not-for-profit instellingen voornamelijk in het Noorden.

Lees verder...
Partners

Hereweg68 B.V. maakt deel uit van een netwerk van ervaren professionals, adviseurs en trainers. Samenwerken met andere professionals houdt ons scherp en geeft ons energie.
Een unieke kennisbron met uitgebreide netwerken en specialistische kennis in verschillende branches en velerlei disciplines.

Lees verder...

Welkom

Hereweg 68 B.V. is een interim- en adviesbureau, gericht op het ontwikkelen en versterken van gedrag van mensen en prestaties van organisaties.

Profiel

De drijvende en ervaren kracht achter Hereweg 68 B.V. is Henriëtte Krüger. Zij is iemand om zo nu en dan eens tegenaan te praten, die lastige vragen stelt en doorvraagt, die vanuit eigen ervaring deskundig kan adviseren en wanneer noodzakelijk kan doorverwijzen naar andere experts. Haar overtuiging is dat de de belangrijkste handvatten voor verder inzicht, ontwikkeling en verbetering liggen in de ingrediënten richting, passie en prestaties.

Vaak wordt zij gevraagd als partner in het sturen van veranderingen. Als veranderaar past zij afhankelijk van de situatie, de vraag of het probleem de verschillende rollen toe, zoals: expert, procesregisseur, ontwikkelaar, sparringpartner en coach. Opdrachtgevers ervaren dat zij instaat is iets daadwerkelijk ingang te brengen, levend te houden en uiteindelijk beweging te realiseren. Beweging in zowel individuen, teams als in (een deel van) de organisatie.

Kenmerkend voor haar stijl is: analyserend, stimulerend, confronterend, resultaatgericht, naast bruggenbouwer en een doener op z'n tijd.

“Waarom moeilijk doen als het samen kan.”