Organisatieadvies

Groei van een organisatie, een fusie, nieuwe producten en markten, een reorganisatie, een cultuuromslag zijn noodzakelijke veranderingen voor uw organisatie om bij te blijven, voort te bestaan en succes te hebben.

Hereweg 68 B.V. begeleidt veranderprocessen om van daar waar uw organisatie nu is, te komen bij waar u graag wilt zijn. Onze werkwijze is erop gericht te onderzoeken waarom de dingen gaan zoals ze gaan, alleen te veranderen om de juiste redenen (analyse/diagnose) inzoemen, uitzoemen, close up, in de juiste richting (ontwerp) en op de juiste voor u best passende wijze (implementatie).

Enkele regelmatige terugkerende advies- en begeleidingstrajecten gaan over:

 • Bestuurlijke vraagstukken
 • Koerswijzigingen
 • Verandermanagement
 • Leiderschap
 • Interne communicatie
 • Teambuilding
 • Cultuurverandering
 • Functiewaardering
 • Functioneren en Beoordelen
 • Training & Opleiding
 • Juridisch advies
 • Beloningsadvies
 • Competentiemanagement
 • Werving & Selectie

Na een eerste analysefase, bespreken wij de volgorde van de te nemen stappen, de doorlooptijd, de mogelijke impact op uw medewerkers, de kosten en baten, de verandercapaciteit en de veranderbereidheid van u als opdrachtgever en uw medewerkers. Graag bepalen wij van te voren samen met u de doelstellingen van het veranderproces, waardoor de te behalen resultaten vast staan.

Waarom trekken als een klein duwtje voldoende is