Training

Onze trainingen worden in nauw overleg met u op maat ontwikkeld, waarbij uw praktijksituatie als uitgangspunt wordt genomen. Onze groepstrainingen zijn stapsgewijs opgebouwd en kennen een dynamische afwisseling tussen theorie, praktische oefening, ontwikkeling van visie, het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De trainingen zijn op maat over thema’s zoals:

 • Visie, missie en strategische doelen
 • Kwaliteitszorg
 • Prestatiegericht leiderschap
 • Leidinggeven aan professionals
 • Resultaatgericht coachen
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Teamontwikkeling
 • Conflicthantering
 • Schoolplanontwikkeling
 • Functioneren en beoordelen
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Competentiemanagement
 • Verzuimmanagement
 • Projectmanagement
 • Intervisie

Wie zijn toekomst niet zelf bepaald krijgt hem toegewezen